contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

566363_98119962.jpg

Adressregister

Hej Mosebackeförälder!

För att hålla era adressuppgifter aktuella och samlade på ett ställe, ber vi er dela med er av dem nedan. På så sätt kan vi enkelt hålla kontakt med er. 

Mata in föräldrarnas namn, dina barns namn, deras avdelning och era adressuppgifter. 

 

Förälder 1
Förälder 1
Förälder 2
Förälder 2
Barn 1
Barn 1
Barn 2
Barn 2
Barn 3
Barn 3
rolodex.png