contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Avdelningar

Mosebacke Förskolors fem avdelningar

Roddarens läshörna

Roddarens läshörna

Gatan där förskolan ligger har gett Roddaren dess namn. Detta är vår första avdelning för de yngsta barnen 1- 2 år. Vi som är pedagoger heter Marita, Fanny, Karin och Elsa, Ni når oss på

073-253 40 06

eller

2018@mosebackeforskolor.se.

Fiskarens ateljé

Fiskaren

Avdelningen Fiskaren har fått sitt namn från Fiskargatan. Våra barn är 2-3 år. Vi som är pedagoger heter Linda, Ted och Emilia.  Ni når oss på 

076-427 57 34

eller

2017@mosebackeforskolor.se.

Sandarens ateljé

Sandaren

Sandaren är vår mellersta avdelning för 3-4-åringarna. Vi som är pedagoger heter Josefin, Susanne och Reija. Ni når oss på 

072-946 15 70

eller

2016@mosebackeforskolor.se 

.

Scenen på Höken

Höken

Välkomna till Höken, avdelningen som fått sitt namn från Hökens gata. Här finns alla våra 4-5-åringar. Vi som är pedagoger heter Mona, Irina P. och Stina. Ni når oss på 

073-553 02 14

eller

2015@mosebackeforskolor.se

Första rummet på Mästaren

Mästaren

Mästaren är vår sista avdelning, för de allra äldsta barnen. Vi som är pedagoger heter Lina, Cathrine och Esther. Ni når oss på

070-146 27 69

eller 

2014@mosebackeforskolor.se.