contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Barns olika åldrar

Jämnåriga kamrater och speglar på väggarna

DSC_0002.JPG

Varför har vi delat in barnen i åldrar?

Vi tror på att barn utvecklas mest av att vara tillsammans med jämnåriga kamrater i en miljö som är anpassad efter barnens aktuella ålder och intressen. Exempelvis har avdelning Roddaren många speglar på väggarna eftersom små barn är intresserade av att upptäcka olika perspektiv på sig själv och andra.

Möten med barn i olika åldrar 

Barnen behöver också träffa barn i andra åldrar (och sina syskon). Vi har ofta dörrarna öppna mellan avdelningarna och på alla våra fester samlas vi allesammans och sjunger och dansar. Vi träffas allesammans på storsångsamlingen varje måndag och på gården.