contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

1211780_83918975.jpg

Material

Finns viljan, finns materialet

Vi går alltmer över till genusneutralt material att utforska för barnen. Pappersrullar, vatten, snö, bollar, gardinkrokar, lera, pennor och färger, pärlor, datorer – allt som lockar barnens nyfikenhet och utmanar till lärande.

DSC_0245.JPG