contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Musik

Musik skall byggas utav glädje. 

(Samt rytm, sång, handklapp, gemenskap och känsla)

 

Transient

 

 

Musiken är en viktig del av vår verksamhet. Varje måndag träffas hela förskolan och har en gemensam storsångsamling. Dans och musik är viktiga inslag i vardagen och vi sjunger och dansar alltid när vi har fest. På våren övar blivande skolbarn på sånger och framför dem på vår gårdsfest där de avtackas och lyckönskas.