contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

DSC_0173.JPG

Pedagogen

Lyssna, reflektera, finnas till och stimulera

Utflykt med hela avdelningen. Hilda förklarar för Monica varför det sitter en krok i berget. 

Utflykt med hela avdelningen. Hilda förklarar för Monica varför det sitter en krok i berget. 

 

 

 

Vi pedagoger hämtar numera vår inspiration från barnen. Vårt uppdrag är att lyssna, dokumentera, reflektera och finna sätt att stimulera och utmana barnen så att de kommer vidare i sina tankar. Pedagogerna ges också tid och stimulans till att själva och gemensamt fördjupa sitt arbete.