contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Roddargatan
Stockholm, Stockholms län, 11620
Sweden

08-643 12 27

Vi vill uppmuntra och utmana barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap.

Öppettider

Öppettider på Mosebacke förskolor

Skärmavbild 2012-09-09 kl. 23.43.43.png

Utifrån våra föräldrar aktuella behov av omsorg har Mosebacke öppet 7.00 - 17.30 varje dag. 

Vi har fyra planeringsdagar per år då förskolan är stängd. 

Första onsdagen varje månad stänger vi  för personalkonferens på eftermiddagen och då är det viktigt att föräldrar kommer och hämtar sina barn senast 15:30. 

Under fyra sommarveckor och två julveckor har Mosebacke endast jour-öppet.

Förskolor inom Stockholms Stad ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar utom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl.6.30-18.30.